تعرفه طراحی داخلی و دکوراسیون

تعرفه طراحی آشپزخانه مدرن

طراحی آشپزخانه مدرن

 • سفارش از طریق اپ 650 هزار تومان
 • سفارش از طریق شبکه ها اجتماعی 750 هزار تومان
 • تحویل در ساعات اداری 8 تا 18
 • تغییرات رایگان 
 • رندر گیری با نرم افزار 3D max Vray
 • ضمانت طراحی اجرایی و به روز
 • کنترل اجرایی بودن طرح توسط کابینت ساز قبل از ارسال
آشپزخانه مدرن مطبخ دار

آشپزخانه مدرن دارای کمد یا مطبخ

 • سفارش از طریق اپ 860 هزار تومان
 • سفارش از طریق شبکه ها اجتماعی 960 هزار تومان
 • تحویل در ساعات اداری 8-18
 • تغییرات رایگان 
 • رندر گیری با نرم افزار 3D max Vray
 • ضمانت طراحی اجرایی و به روز
تعرفه طراحی آشپزخانه کلاسیک

طراحی آشپزخانه کلاسیک

 • سفارش از طریق اپ 900 هزار تومان
 • سفارش از طریق شبکه ها اجتماعی یک میلیون تومان
 • تحویل 24 تا 48 ساعته
 • تغییرات رایگان 
 • رندر گیری با نرم افزار 3D max Vray
 • ضمانت طراحی اجرایی و به روز
 • کنترل اجرایی بودن طرح توسط کابینت ساز قبل از ارسال

آشپزخانه کلاسیک دارای کمد یا مطبخ

 • سفارش از طریق اپ یک میلیون و 50 هزار تومان
 • سفارش از طریق شبکه ها اجتماعی یک میلیون و 150 هزار تومان
 • تحویل 24 تا 48 ساعته
 • تغییرات رایگان 
 • رندر گیری با نرم افزار 3D max Vray
 • ضمانت طراحی اجرایی و به روز
تعرفه طراحی کمد مدرن

تعرفه طراحی داخلی

طراحی کمد و دکور مدرن

 • سفارش از طریق اپ 520 هزار تومان
 • سفارش از طریق شبکه ها اجتماعی 620 هزار تومان
 • زیر 4 متر و برای هر سفارش
 • تحویل در ساعات اداری 8 تا 18
 • تغییرات رایگان 
 • رندر گیری با نرم افزار 3D max Vray
 • ضمانت طراحی اجرایی و به روز
کمد کلاسیک

طراحی کمد و دکور کلاسیک

 • سفارش از طریق اپ 650 هزار تومان
 • سفارش از طریق شبکه ها اجتماعی 750 هزار تومان
 • زیر 4 متر و برای هر سفارش
 • تحویل 24 تا 48 ساعته
 • تغییرات رایگان 
 • رندر گیری با نرم افزار 3D max Vray
 • ضمانت طراحی اجرایی و به روز
تعرفه طراحی داخلی

طراحی نما مدرن

 • برآورد بر اساس متراژ
 • تغییرات رایگان 
 • رندر گیری با نرم افزار 3D max Vray
 • ضمانت طراحی اجرایی و به روز
تعرفع طراحی نما کلاسیک

طراحی نما کلاسیک

 • برآورد براساس متراژ
 • تغییرات رایگان 
 • رندر گیری با نرم افزار 3D max Vray
 • ضمانت طراحی اجرایی و به روز
تعرفه طراحی سقف

طراحی سقف

 • برآورد بر اساس متراژ
 • تغییرات رایگان 
 • رندر گیری با نرم افزار 3D max Vray
 • ضمانت طراحی اجرایی و به روز
تعرفه طراحی فضای داخلی

طراحی داخلی

 • برآوردی بر اساس متراژ
 • تغییرات رایگان 
 • رندر گیری با نرم افزار 3D max Vray
 • ضمانت طراحی اجرایی و به روز
طراحی باغ و فضای سبز

طراحی باغ و فضای سبز

 • برآوردی
 • تغییرات رایگان 
 • رندر گیری با نرم افزار 3D max Vray
 • ضمانت طراحی اجرایی و به روز

ابعاد برش

 •  300 هزار تومان
 • دقیق و بدون پرتی ورق
 • ارائه میزان ورق و یراق مصرفی در صورت نیاز
 • برآورد هزینه اجرای پروژه ها بنا به درخواست مشتری

نقشه کشی دوبعدی

 • برآورد بر اساس متراژ
 • طبق اصول معماری روز
 • مطابق با استانداردهای ساختمانی در ایران
 • طراحی با کمترین پرتی فضا و حداکثر کاربرد

فاز 2 نقشه کشی ، محاسبات

 • برآوردی
 • طبق اصول معماری روز
 • مطابق با استانداردهای ساختمانی در ایران

ثبت سفارش طراحی

جهت دریافت اطلاعات بیشتر از مجموعه پلنرس و ثبت سفارش طراحی دو بعدی ، سه بعدی و محاسبات سازه روی لینک زیر کلیک کنید:

پلنرس را روی موبایل یا تبلت نصب کنید.