بررسی سبک مینیمال در طراحی دکوراسیون

بررسی سبک مینیمال

سادگی و خلوص دو مفهوم اساسی سبک مینیمال است، روندی که از محیط های تک رنگ و متعادل دفاع می کند. این سبک برای کسانی که ظرافت را در چیزهای ساده و ابتدایی می دانند، ایجاد شده است. سبک مینیمال برای شکل دادن به فضاهایی که صلح و آرامش را تنفس می کنند، عالی است. […]