آشپزخانه سبک نئوکلاسیک

آشپزخانه سبک نئوکلاسیک

جزئیات طراحی: متریال: وکیوم سفید و طوسی محل اجرا: کانادا نوع اپن: جزیره نوع چیدمان: دوطرفه L

کابینت ممبران طرح چوب

کابینت ممبران طرح چوب

جزئیات طراحی : متریال: وکیوم محل اجرا: زنجان نوع اپن: جزیره نوع چیدمان: گالی- مطبخ دار

کابینت آشپزخانه انزو

کابینت آشپزخانه انزو

جزئیات طراحی: متریال: وکیوممحل اجرا: بندرعباسنوع اپن: جزیرهنوع چیدمان: سه طرفه (یو شکل)

طراحی کابینت انزو

کابینت انزو

جزییات طراحی متریال: وکیوم محل اجرا: زاهدان نوع اپن: ندارد نوع چیدمان: یو

آشپزخانه انزو خاص

کابینت انزو

جزییات طراحی متریال: وکیوم محل اجرا: اصفهان نوع اپن: جزیره نوع چیدمان: یو