طرح کابینت ساده و زیبا

کابینت ساده و زیبا

جزئیات طراحی: متریال: هایگلاس سفید و بژ محل اجرا: دزفول نوع اپن: جزیره نوع چیدمان: سه طرفه U شکل

کابینت هایگلاس

کابینت هایگلاس

جزئیات طراحی: متریال: هایگلاس سفید و نقره ای محل اجرا: زاهدان نوع اپن: جزیره نوع چیدمان: سه طرفه U شکل

دکور آشپزخانه مدرن

جزئیات طراحی : متریال: ام دی اف طوسی و طرح چوبمحل اجرا: بوشهرنوع اپن: نداردنوع چیدمان: L شکل

مدل طراحی کابینت مدرن

مدل کابینت مدرن

جزئیات طراحی : متریال: ام دی اف طوسی و طرح چوب محل اجرا: تبریز نوع اپن: ندارد نوع چیدمان: U شکل

کابینت مدرن ساده

کابینت مدرن ساده

جزئیات طراحی: متریال: ام دی اف طرح چوب و هایگلاس سفید محل اجرا: دزفول نوع اپن: جزیره نوع چیدمان: دو طرفه L شکل

آشپزخانه مدرن پلکانی

آشپزخانه مدرن پلکانی

جزئیات طراحی: متریال: هایگلاس سفید و طرح چوب محل اجرا: ساری نوع اپن: معمولی نوع چیدمان: دوطرفه L شکل

طرح کابینت مدرن در دو رنگ

کابینت مدرن

جزئیات طراحی: متریال: هایگلاس سفید و قهوه ای محل اجرا: یزد نوع اپن: جزیره نوع چیدمان: سه طرفه به همراه دکوری

آشپزخانه مدرن خاص

آشپزخانه مدرن

جزییات طراحی متریال: هایگلاس طرح سنگ محل اجرا: اهواز نوع اپن: جزیره نوع چیدمان: سه طرفه