آنچه باید درباره آشپزخانه اپن بدانیم!!

آشپزخانه اپن

وقتی صحبت از چیدمان آشپزخانه می شود، دو گزینه اصلی در ذهن همه تداعی می شود: آشپزخانه اپن یا آشپزخانه با پلان بسته. در این نوشته ویژگی های آشپزخانه اپن را بررسی می کنیم.